Kar??n?zdaki Ki?iyi Etkileyebilmenin 11 Yolu

Kar??n?zdakini Etkilemenin 11 Yolu

Kar??n?zdaki ki?iyi etkileyebilmek g??l? bir ili?kinin ilk ad?m?d?r. Kar??n?zdaki ki?iyi etkileyebilmenin 11 yolu uzun ara?t?rmalar sonucunda bilim insanlar taraf?ndan belirlenmi? maddeleri i?ermektedir. ?li?kilerde partnerinizi ya da sevgili aday?n?z? etkilemek her zaman romantizmden ya da fedakarl?ktan ge?meyecektir. Bilim d?nyas? bu konuda Okumaya devam et Kar??n?zdaki Ki?iyi Etkileyebilmenin 11 Yolu

Hamilelik S?recinde Ya?anan Korkular

Hamilelik bir kad?n?n ya?am?ndaki ger?ekten enteresan ve yeni bir s?re?. Kad?n olmay? ve bir e? olmay? yeni ke?feden bir birey i?in ?st?ne eklenen anne olma psikolojisi farkl? duygular?n olu?mas?na sebebiyet veriyor. Elbette hamilelik s?recinde ya?anan her durum ki?inin karakteri ve Okumaya devam et Hamilelik S?recinde Ya?anan Korkular

D???n Pastalar?n?za Farkl? Dokunu?lar Ekleyin

Se?im yapmak zor olsa da evlenecekler i?in d???n?n detaylar?n? planlamak keyifli bir s?re?tir. Hayatlar? boyunca bir kez ge?ecekleri bu ad?mlar? teker teker, en ince detaylar?na kadar organize etmek yorucu oldu?u kadar heyecanl? anlar?n ya?anmas?na sebep olmaktad?r. Sadece kendileri i?in de?il, Okumaya devam et D???n Pastalar?n?za Farkl? Dokunu?lar Ekleyin