Sağlıklı Anne-Çocuk İlişkisi Nasıl Olmalı?

Sa?l?kl? Anne Bebek ?li?kisi

Anne ile ?ocuk aras?nda sa?l?kl? bir ili?kinin kurulabilmesinin yolu annenin nas?l bir ruh sa?l??? ta??d??? ve ?ocu?a olan davran??lar?yla ilgilidir. Anne-bebek ili?kisi hamilelik s?recinde ba?lamaktad?r. Do?umdan sonra ise fiziksel temas ve beslenme yoluyla bu ili?ki daha da geli?ir ve ?m?r Okumaya devam et Sağlıklı Anne-Çocuk İlişkisi Nasıl Olmalı?