2019 S?veter Modelleri

K?? aylar?nda erkekler kadar bayanlar?n da kulland??? s?veter modelleri, ?s?tma ama?l? olmalar?n?n yan?nda k?yafeti tamamlay?c? bir niteli?e sahip olmalar?yla da ?n plana ??k?yor. Eskilerin baklava desenli, V yakal? s?veter anlay???n? farkl? k?lacak bi?imde yepyeni ve de?i?ik tasar?mlarla sunulan s?veterler, de?i?ik bir ??kl?k yakalamak isteyen bir?ok bayan?n k?? boyunca kulland??? ?r?nler aras?nda yer al?yor. ?zellikle bluzlar?n ?zerine giyilen ve ?s?tman?n yan?nda bluza ho? bir hava katan s?veterler, birbirinden farkl? renk ve modelleriyle 2019 k?? sezonunda kullan?lacak olan ?r?nler aras?nda.

2019 s?veter modelleri incelendi?inde kahverengi, krem, gri gibi renklerin yan?nda ?arap rengi, mor, bordo gibi daha canl? renklerin de kullan?ld??? g?r?lmektedir. Kal?ay? ?rtmeyen k?sa s?veterlerin moda oldu?u 2019 y?l?nda, bo?azl?, V yaka, bisiklet yaka, spagetti ask?l? yakalar, yuvarlak yakalar s?veterlerde kullan?lan yaka ?e?itleridir. D?z ?rg?lerin yan?nda s?veterlerde de?i?ik bir?ok motifte kullan?lmaktad?r. ?zellikle delikli motifler bu senenin en ??k s?veterlerini olu?turan ?r?nlerdir.

Yeni sezon s?veter modelleri, s?f?r kollu ve d???k kollu ?r?nlerin kullan?ld??? ve a?a??ya do?ru hafif bolla?an modellerin de yer ald??? ?r?nlerden olu?maktad?r. K???n sert ge?ece?ini d???nen modac?lar, h?rka ve kazak modellerinde oldu?u gibi s?veter modellerinde de kal?n y?nden ?r?nlere yer vermi?ler. 2019 s?veterlerinin s?rprizleri aras?nda yer alan bal?k?? yaka s?veterler ve derin V yaka s?veterler de farkl? tasar?mlar arayan bayanlar i?in ideal ?r?nler olarak kar??m?za ??k?yor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*