Aloe Vera Jeli Nas?l Yap?l?r ve Faydalar? Nelerdir?

Aloe Vera Jeli Nas?l Yap?l?r ve Faydalar? Nelerdir?
30 Ocak 2018 tarihinde eklendi, 227 kez okundu.

?lkemizde kullan?m? ?ok yayg?n bir ?r?n olmayan Aloe Vera zambakgiller familyas?ndand?r. Ancak Aloe Vera?n?n kakt?se benzeyen bir g?r?n?m? vard?r. Bu bitkinin i?erisinde bulunan aminoasitler, vitaminler, mineraller ve enzimler t?p alan?nda kullan?lmaktad?r.

Aloe Vera Jeli Faydalar?

Aloe Vera bitkisi ?zerinde yap?lan ara?t?rmalar bu bitkinin; cilt yaralar?, yan?k ve yara benzeri deformasyon durumlar?nda olduk?a etkilidir. Ayn? zamanda anti-bakteriyel ?zelli?i bulunan Aloe Vera, enfeksiyon tedavileri ve sindirim sistemi hastal?klar? olan hemoroit, kab?zl?k, ?lser ve huzursuz bacak sendromu gibi hastal?klarda kullan?l?r. Bitkiyi bu denli k?ymetli yapan ise ye?il kabu?un alt?nda yapra??n i? b?l?m?nde yer alan parankim h?crelerin ?retti?i m?silaj g?r?n?me sahip renksiz jeldir. Bu jel yapraklar ikiye ayr?larak ya da yapraklar blenderdan ge?irilerek elde edilir. Kullan?m amac?n?z do?rultusunda dondurucuda bekleterek kullan?labilir. Aloe Vera evde saks?da rahatl?kla yeti?tirilebilir. Fazla su istemeyen bu bitki toprak kurudu?u zaman sulanmal? ve g?ne? alt?nda yeti?tirilmelidir. Bu ?ekilde Aloe Vera 1 metreye uzayabilir.

Aloe Vera?l? Anti-Aging Maske Yap?m?

Kozmetikte ve alternatif tedavilerde s?k?a kullan?lan Aloe Vera?n?n cilt ?st?nde olumlu etkileri bulunur. Bu etkilere ek olarak Aloe Vera ya?lanma kar??t?d?r. Evinizde yeti?tirdi?iniz Aloe Vera bitkisinden 1 yaprak kopararak i?erisinde yer alan jeli 2 tatl? ka???? badem ya??, 2 ka??k bal ve 5 ? 6 damla g?l ya??yla kar??t?rarak cildinize yukar? y?nl? masaj yap?n?z. Bu maske ciltte olu?an ya?lanmay? gidermek i?in etkilidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git