Az Malzemeyle Evde Do?al Di? Macunu Nas?l Yap?l?r?

Az Malzemeyle Evde Do?al D?? Macunu

D??ar?dan al?nan t?m kozmetik ve temizlik ?r?nlerinde bir?ok katk? maddesi bulunmaktad?r. Bunlar insan sa?l??? bak?m?ndan olduk?a risk i?eren kimyasallard?r ve uzun vadede ki?inin hastalanmas?na sebebiyet verirler. Di? macunlar?nda bulunan flor?r maddesi di?leri temizleme ?zelli?ine sahiptir. Ancak flor?r olduk?a zararl? bir kimyasald?r ve insan v?cudunda birikerek hastal?klar yaratabilir. Bu nedenle evinizde yapaca??n?z do?al di? macunuyla g?n?l rahatl???yla di?lerinizi f?r?alayabilirsiniz.

Di? Macunu Yap?m? ??in Malzemeler

1 ?ay ka???? kadar karbonat

1 damla nane ya?? ya da limon ya??

2-3 damla kadar su

Di? Macunu Yap?m?
Di? Macunu Yap?m?

Di? Macununun Yap?l???

T?m malzemeleri s?rayla temiz bir kasenin i?erisine koyarak kar??t?r?n. Macun k?vam? olu?ana kadar kar??t?rmaya devam edin ve kar???mla di?lerinizi f?r?alay?n.

Dilerseniz malzeme miktar?n? oranlar? koruyarak artt?rabilir, uzun s?re kullanabilece?iniz kadar di? macunu yapabilirsiniz. ?retti?iniz di? macununu hava almayan bir kapta saklaman?z gerekmektedir. Di? macunu yap?m?nda malzeme olarak farkl? ya?lar da kullanman?z s?z konusu olabilir. Portakal ya??, Hindistan cevizi ya??, vanilya ya??, badem ?z? ya?? benzeri ya?lar? kullanabilirsiniz. Al???lan di? macununa en yak?n tad? nane ya??yla yap?lan verecektir. Hindistan cevizi ya?? kullanman?z durumunda kar???m jel halini alacakt?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir