G?z Kapa?? D???kl??? ??in Do?al Maskeler

G?z Kapa?? D???kl???

G?z kapa?? d???kl??? genel itibariyle ya?a ba?l? olarak ortaya ??kmaktad?r. G?z kapa??n?n d??mesi ?o?unlukla kas g??s?zl??? ve kas zay?fl???na ba?l? olarak meydana gelmektedir. Estetik operasyon sonucu ??z?lebilen bu sorun ?e?itli egzersizler ve do?al bitkisel ??z?mlerle de tedavi edilebilir. Bunun i?in ?nerece?imiz maskeleri kullanarak g?z kapa?? d???kl??? sorununuzu azaltabilirsiniz.

Maske 1

1 ?orba ka???? yo?urt

1 ?orba ka???? yulaf unu

1 ?orba ka???? Aloe vera jeli

Yar?m salatal?k

Yulaf ve yo?urt cildin toparlanmas?na yard?mc? olacakt?r. Aloe Vera ve salatal?k cildi besleyip toparlayacakt?r. T?m malzemeleri kar??t?rarak maske k?vam?na getirin. Haz?rlam?? oldu?unuz maskeyi g?z kapa??n?z?n ?zerine s?rerek 20 dakika boyunca g?zleriniz kapal? bir ?ekilde bekleyiniz. Daha sonra y?z?n?z? so?uk suyla y?kay?n?z. Maskeyi haftada 3 kez d?zenli olarak uygulay?n?z.

Maske 2

1 tane yumurtan?n beyaz?

Yar?m salatal?k

Yumurta cildi beslemekte, canland?rmakta ve toparlamaktad?r. Her iki malzemeyi blenderdan ge?irip, g?z kapaklar?n?za maske olarak uygulay?n?z. Yatar pozisyonda g?zleriniz kapal? 20 dakika bekledikten sonra g?zlerinizi y?kayabilirsiniz.

Maske 3

1 yumurtan?n beyaz?

Yumurta beyaz? g?z kapa??n?n ?zerine pamuk yard?m?yla s?r?lmelidir. 20 dakika kadar bekledikten sonra so?uk suyla y?kay?n?z. Bu uygulamay? istedi?iniz kadar yapabilirsiniz.

Ayr?ca egzersiz i?in sabah ve ak?am elinizle ka?lar?n?z? yukar? do?ru kald?rarak 5 dakika boyunca g?zlerinizi h?zl? h?zl? k?rp?n. Bu egzersiz kaslar?n g??lenmesini ve derinin toparlanmas?n? sa?layacakt?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir