2019 S?veter Modelleri

Kollar? Geni? S?veter Modeli

K?? aylar?nda erkekler kadar bayanlar?n da kulland??? s?veter modelleri, ?s?tma ama?l? olmalar?n?n yan?nda k?yafeti tamamlay?c? bir niteli?e sahip olmalar?yla da ?n plana ??k?yor. Eskilerin baklava desenli, V yakal? s?veter anlay???n? farkl? k?lacak bi?imde yepyeni ve de?i?ik tasar?mlarla sunulan s?veterler, de?i?ik Okumaya devam et 2019 S?veter Modelleri

2018 Bere Modelleri

Pembe Bere Modeli

K?? aylar?nda atk?yla birlikte en fazla kullan?lan aksesuarlar aras?nda yer alan bere modelleri, 2018 sezonunda da farkl? se?enekleriyle kad?nlar?n be?enisine sunuluyor. Kulaklar? ve ba?? ?s?tman?n yan?nda k?yafetlerle kombinlendi?inde ??k bir g?r?n?m?n ortaya ??kmas?na yol a?an bereler, k?? aylar?nda kad?nlar?n en Okumaya devam et 2018 Bere Modelleri

2018 Atk? Modelleri

S?tl? Kahve Atk? Modeli

K?? aylar?nda i?imizi ?s?tan ve bizi r?zgar?n i?imizi donduran so?u?undan koruyan atk? modelleri, hemen her sene yenilenen ve modas? olan ?r?nler aras?nda yer almaktad?r. Is?nman?n yan?nda k?yafetlerin tamamlay?c?s? nitelikte olan atk?lar, birbirinden farkl? renk ve model se?enekleriyle 2018 k???nda da Okumaya devam et 2018 Atk? Modelleri