A?ure Nedir, A?ure G?n? Nereden Geliyor? Lezzetli A?ure Tarifi?

A?ure

A?ure kelimesi Arap?a ?a?ir? ya da ?a?are? kelimelerinden gelmektedir. On manas?na gelen bu kelime halk?m?z taraf?ndan A?ure olarak teleffuz edilmektedir. Muharrem ay?n?n onuncu g?n?nde yap?lmas? sebebiyle bu g?ne A?ure ismi verilmi?tir. A?ure g?n? Muharrem ay?nda yap?lmaktad?r. Bu ay hicri takvimin Okumaya devam et A?ure Nedir, A?ure G?n? Nereden Geliyor? Lezzetli A?ure Tarifi?

?ocuk Hastal?klar?: Su?i?e?i

Su?i?e?i Hastal???

Su?i?e?i daha ?ok ?ocuklarda ortaya ??kan bir hastal?kt?r. ?ok s?k g?r?len bu rahats?zl???n a??r belirtileri yoktur. Varicella-Zoster vir?s?n?n sebep oldu?u hastal?klardan ilki olan su?i?e?i, ?ocukluk ?a??nda g?r?l?r. Zona ise ?ocuklu?unda su?i?e?i hastal??? ge?irmi? olan ki?ilerin yeti?kinlik ve ihtiyarl?k d?nemlerinde ortaya Okumaya devam et ?ocuk Hastal?klar?: Su?i?e?i

Elma Diyeti ile 1 Haftada 3 Kilo Verin

Elma Diyeti

H?zl? bir ?ekilde ve etkili kilo vermenize yard?mc? olan elma diyetiyle sadece 1 hafta gibi bir s?rede fazlal?klar?n?zdan kurtulabilirsiniz. Sa?l?ks?z ve yanl?? diyet programlar?na nazaran, sa?l?k bak?m?ndan bir sorun te?kil etmeyecek olan elma diyetini kilo problemi ya?ayan herkes uygulayabilir. Ancak Okumaya devam et Elma Diyeti ile 1 Haftada 3 Kilo Verin

Zihin Yorgunlu?u Nedir? Nas?l Tedavi Edilir?

Zihinsel Yorgunluk

Zihinsel yorgunluk g?n?m?zde ?ehirli insan?n s?k?a kar??la?t??? problemlerden birisidir. ?? hayat? ve sosyal hayat? yo?un olarak ya?ayan ki?ilerde zihinsel yorgunluk durumu ya?anmas? ka??n?lmazd?r. ?zerimize binen sorumluluklar? kar??lamaya ?al???rken zihnimizi ne denli yormu? oldu?umuzu fark etmeyiz. Betan dalgalar?nda yo?unla?ma meydana gelmesi Okumaya devam et Zihin Yorgunlu?u Nedir? Nas?l Tedavi Edilir?