Elma Diyeti ile 1 Haftada 3 Kilo Verin

H?zl? bir ?ekilde ve etkili kilo vermenize yard?mc? olan elma diyetiyle sadece 1 hafta gibi bir s?rede fazlal?klar?n?zdan kurtulabilirsiniz. Sa?l?ks?z ve yanl?? diyet programlar?na nazaran, sa?l?k bak?m?ndan bir sorun te?kil etmeyecek olan elma diyetini kilo problemi ya?ayan herkes uygulayabilir. Ancak diyet uygulamadan ?nce mutlaka bir hekime dan???lmas? yerinde olacakt?r. Hekim taraf?ndan gerekli muayenelerin yap?lmas?n?n ard?ndan herhangi bir sorun ??kmazsa elma diyetini uygulayabilirsiniz. D?zenli bir uygulama yap?lmas? durumunda elma diyeti 1 haftada 5 ile 7 kilo aras?nda vermenize sebep olmaktad?r. Elma diyetinde en temel malzeme d???k kaloriye sahip olan elmad?r. Elma zengin mineralleri, vitaminleri ve lif i?eri?iyle h?zl? kilo vermeye yard?mc?d?r. Elma diyetini a?a??daki ?ekilde uygulamal?s?n?z;

Elma Diyetiyle Kilo Verme

Pazartesi 1.G?n

T?m g?n doyana kadar elma ve sadece su t?ketilmelidir.

Sal? 2.G?n

Kahvalt?: ?stendi?i kadar elma

??le Yeme?i: 1 dilim s?zme peynir ve zeytinya?l? ve bol limonlu mevsim salatas?

Ak?am Yeme?i: ?stendi?i kadar elma

?ar?amba 3.G?n

Kahvalt?: 1 dilim tah?ll? ekmek, 1 elma ve 1 par?a tavuk eti

??le Yeme?i: Bol havu?lu salata, 1 tane salatal?k

Ak?am Yeme?i: ?stendi?i kadar elma

Per?embe 4.G?n

Kahvalt?: 1 par?a k?rm?z? et, 1 dilim tah?ll? ekmek, 1 elma

??le Yeme?i: 1 adet b?y?k bal?k, Mevsim salatas?

Ak?am Yeme?i: 1 kase yulafl? s?t

Cuma 5.G?n

Kahvalt?: 1 ha?lanm?? yumurta, 1 tane elma, 1 dilim tah?ll? ekmek

??le Yeme?i: 1 porsiyon ?zgara tavuk, mevsim salatas?

Ak?am Yeme?i: ?stenen kadar elma

Bu diyet ayda 2 kez yap?lmal?d?r. Zorland???n?zda diyeti b?rak?n ve egzersiz hareketleriyle destekleyin.