R?yalar?n?z? Nas?l Daha ?yi Hat?rlayabilir ve Kontrol Edebilirsiniz?

r?ya

R?yalar s?z konusu oldu?unda hemen herkesin farkl? tecr?beleri bulunuyor. Baz?lar? r?yalar?n? hemen hi? hat?rlamazken, baz? ki?iler g?rd?kleri r?yalar?n fark?ndad?r ve t?m detaylar?n? an?msarlar. Baz? ki?ilerin r?yalar? ise adeta bir film karesi gibi son derece canl? ve ger?ek?idir. R?yalar? y?netme noktas?nda Okumaya devam et R?yalar?n?z? Nas?l Daha ?yi Hat?rlayabilir ve Kontrol Edebilirsiniz?